SS Plus

Preke

Slegs gebede, Skriflesing en prediking

Opnames van eredienste in die Gereformeerde Kerke Bloemhof of Christiana

Kategismus   Nagmaal   Openbaring Bergrede
Sondag 1 Psalm 91 Voorbereiding Johannes 1 Openbaring 1:4-6 Matteus 5 vers 1
Sondag 2 Job 42 Nagmaal Johannes 1 Openbaring 1:12 Matteus 5 vers 3
Sondag 3 Markus 10 Nabetragting Johannes 1 Openbaring 2:1-7 Matteus 5 vers 4
Sondag 4 Eksodus 34 Voorbereiding Johannes 2:13-25 Openbaring 2:8-11 Matteus 5 vers 5
Sondag 5 Rigters 15 Nagmaal Johannes 3:1 - 21 Openbaring 2:12-17 Matteus 5 vers 6
Sondag 6 Hebreers 4 Nabetragting Johannes 3:22-36 Openbaring 2:18-29 Matteus 5 vers 7
Sondag 7 Matteus 26 Voorbereiding Johannes 4:1-30 Openbaring 3:1-6 Matteus 5 vers 8
Sondag 8 & 9 Johannes 9 Nagmaal Johannes 4:31-42 Openbaring 3:7-13 Matteus 5 vers 9
Sondag 10 Genesis 22 Nabetragting Johannes 4:43-54 Openbaring 3:14-22 Matteus 5 vers 10
Sondag 11 Markus 10 Voorbereiding Johannes 7 Openbaring 4 Matteus 5 vers 11-12
Sondag 12 Jesaja 11 Nagmaal Johannes 7 Openbaring 5 Matteus 5 vers 13
Sondag 13 Romeine 8 Nabetragting Johannes 7 Openbaring 6:1-8 Matteus 5 vers 14-16
Sondag 14 Psalm 51 Voorbereiding Johannes 8 Openbaring 6:9-17 Matteus 5 vers 17-19
Sondag 15 Deuteronomium 27 Nagmaal Johannes 8 Openbaring 7:1-8 Matteus 5 vers 20
Sondag 16 Psalm 18 Nabetragting Johannes 8 Openbaring 7:9-17 Matteus 5 vers 21-22
Sondag 17 1 Korintiers 15 Voorbereiding Johannes 9 Openbaring 8 Matteus 5 vers 21-26
Sondag 18 Handelinge 1 Nagmaal Johannes 9 Openbaring 9:1-12 Matteus 5 vers 27-30
Sondag 19 Openbaring 22 Nabetragting Johannes 9 Openbaring 9:13-21 Matteus 5 vers 31-32
Sondag 20 Johannes 3 Voorbereiding Johannes 10 Openbaring 10 Matteus 5 vers 33-37
Sondag 21 Johannes 20 Nagmaal Johannes 10 Openbaring 11:1-13 Matteus 5 vers 38-42
Sondag 22 Openbaring 21 Nabetragting Johannes 10 Openbaring 11:14-19 Matteus 5 vers 43-48
Sondag 23 Filippense 3 Voorbereiding Johannes 11 Openbaring 12 Matteus 6 vers 1-4
Sondag 24 Titus 3 Nagmaal Johannes 11 Openbaring 13:1-10 Matteus 6 vers 5-15
Sondag 25 Galasiërs 3 Nabetragting Johannes 11 Openbaring 13:11-18 Matteus 6 vers 16-18
Sondag 26 Romeine 6 Voorbereiding Johannes 12 Openbaring 14:1-5 Matteus 6 vers 19-24
Sondag 27 1 Petrus 3 Nagmaal Johannes 12 Openbaring 14:6-13 Matteus 6 vers 25-30
Sondag 28 Eksodus 12 Nabetragting Johannes 12 Openbaring 14:15-20 Matteus 6 vers 31-34
Sondag 29 1 Korintiërs 10 Voorbereiding Johannes 13 Openbaring 15 Matteus 7 vers 1-6
Sondag 30   Nagmaal Johannes 13 Openbaring 16:1-9 Matteus 7 vers 7-11
Sondag 31 2 Samuel 12 Nabetragting Johannes 13 Openbaring 16:10-21 Matteus 7 vers 12
Sondag 32 Lukas 17 Voorbereiding Johannes 14 Openbaring 18 Matteus 7 vers 13-14
Sondag 33 Esegiël 33 Nagmaal Johannes 14 Openbaring 19:1-4 Matteus 7 vers 15-23
Sondag 34 Spreuke 3 Nabetragting Johannes 14 Opebnaring 195-10 Matteus 7 vers 24-27
Sondag 35 1 Konings 12 Voorbereiding Johannes 15 Openbaring 19:11-21 Matteus 7 vers 28-29 (B)
Sondag 36 Levitikus 24 Nagmaal Johannes 15 Openbaring 20:1-10 Matteus 7 vers 28-29 (C)
Sondag 37 Deuteronomium 6 Nabetragting Johannes 15 Openbaring 20:11-15  
Sondag 38 Hebreërs 4 Voorbereiding Johannes 16 Openbaring 21:1-8  
Sondag 39 Lukas 22 Nagmaal Johannes 16 Openbaring 21:9-22:5  
Sondag 40 Romeine 5 Nabetragting Johannes 16 Openbaring 22:6-21 Efesiërs 4:12
Sondag 41 1 Korintiërs 6 Voorbereiding Johannes 17   Efesiers 4:24
Sondag 42 1 Konings 21 Nagmaal Johannes 17   Efesiërs 5:10
Sondag 43 Lukas 22 Nabetragting Johannes 17   Efesiërs 6:14
Sondag 44 Lukas 18 Voorbereiding Johannes 18    
Sondag 45 Lukas 11 Nagmaal Johannes 18    
    Nabetragting Johannes 18    
    Voorbereiding Johannes 19    
    Nagmaal Johannes 19    
    Nabetragting Johannes 19    
Voorbereiding Johannes 20  
    Nagmaal Johannes 20    
    Nabetragting Johannes 20    
    Voorbereiding Johannes 21    
    Nagmaal Johannes 21    
    Nabetragting Johannes 21    

Hierdie is die webblad van Dr Hennie van Wyk. Standpunte op hierdie blad is sy eie of die van outeurs wie se werk geplaas word, in watter geval die standpunte die van die genoemde outeur is.