SS Plus

 

Saak

Beskrywing

Maak oop

Bybelstudie - Openbaring

Die boekies vir die Bybelstudie is beskikbaar. Dit is in twee formate in PDF beskikbaar. Regs is die lêer as jy 'n A5 boekie weerskante van die bladsy wil uitdruk. Openbaring-boekie

Bybelstudie - Openbaring

Die boekies vir die Bybelstudie is beskikbaar. Dit is in twee formate in PDF beskikbaar. Regs is die lêer as jy gewoonweg die Bybelstudie wil uitdruk. Openbaring-boekie

Bybelstudie - Openbaring

Regs is 'n Powerpoint van hoe ek sien Openbaring se stuktuur lyk. Openbaring

God vs gode

Die vraag wat hy gevra het, was: hoekom 10 plae? Waarom nie die Egiptenare bloedneus slaan met die tiende plaag nie? Antwoord: God wys dat Hy magtiger is as alle ander gode. Die Egiptenare, en ons, moet dit altyd besef. In Eksodus 7 – 10 word hierdie oorlog beskrywe. Kom ons kyk hoe dit verloop het. 10 Plae

Kasboek

Kasboek in Excel. Allokeer syfers soos dit nodig is vir sustentasieaansoeke. Formules is wagwoord-beskerm om te keer dat dit per ongeluk verander word. Die wagwoord is "kasboek". Kasboek

Watter vertaling

Daar is baie mense wat die 1933-vertaling as die enigste vertaling van die Bybel aanvaar, en ander wat net soveel die Here se stem in die 1983-vertaling hoor. Hier is 'n paar gedates hieroor. Watter vertaling

Die Skriba en die Notule

'n Paar gedagtes oor die opteken van 'n notule deur die skriba. 'n Voorbeeld van 'n notule word ook gegee. Die Skriba en die Notule

Liturgie vir Eredienste

Onder elkeen van die elemente is 'n aantal gedeeltes in beide die 1933/53 en 1983/91-vertalings

Ontmoetingsdiens
 • Votum
 • Seëngroet
Belydenis
 • 12 Artikels
 • Nicea
Wet
 • Verootmoediging
 • Wet
 • Versoening
Formuliere
 • Doop
 • Belydenis van Geloof
 • Verkorte Nagmaal
 • Verkorte Nagmaal moderne Afrikaans
Wegstuurseën
Skrifberyming nommering
 • Nuwe na Ou
 • Ou na nuwe
Liturgie vir eredienste

Liturgie vir Leesdienste

Onder elkeen van die elemente is 'n aantal gedeeltes in beide die 1933/53 en 1983/91-vertalings

Ontmoetingsdiens
 • Votum
 • Gebed vir die Seën
Belydenis
 • 12 Artikels
 • Nicea
Wet
 • Verootmoediging
 • Wet
 • Versoening
Gebed om seën
Liturgie vir eredienste

Hierdie is die webblad van Dr Hennie van Wyk. Standpunte op hierdie blad is sy eie of die van outeurs wie se werk geplaas word, in watter geval die standpunte die van die genoemde outeur is.