SS Plus

Evolusionisme

Sinode 2009 het die vorlgende deputate aangestel om 'n studie te doen oor Evolusionisme: Prof PH Stoker (Sameroeper), Ing AT van de Wetering (Die Kandelaar), Prof HG Stoker (gekoöpteer), ds PJ Venter, dr L Coetzee (Randburg), prof L Coetzee (Rietvallei), dr AG Miskin, en prof HG Kruger (Pinetown).

Sinode 2012 het van hierdie dokumente kennis geneem.

Dag1Dag2Dag3Dag4dag5Dag6Dag7
(bron: http://www.clker.com/clipart-13349.html)

of...

Evolution1
(bron: http://ablebrains.typepad.com/.a/6a00d8341ca86d53ef0133f1a5f4f5970b-popup)

'n Bybelsgefundeerde verantwoording

Hier is 'n aantal dokumente wat hierdie verantwoording gee. Klik op die opskrif om die volledige PDF-lêer oop te maak.

EVOLUSIONISME OP VERSKILLENDE TERREINE APOLOGETIES HANTEER

 1. Genesis 1 verhaal teennatuurlike dae
 2. Genesis 2: die sewende dag
 3. Genesis 2:4b en verder
 4. Tuin van Eden en die sondeval
 5. Argeologiese gegewens
 6. 'n Heelal wat na die ses skeppingsdae ontplooi
 7. Wat is evolusionisme?
 8. Teennatuurlike skepping of evolusionisme
 9. Naturalistiese wetenskapsdenke
 10. Kwantumoorsprong van hemel en aarde
 11. Inligtingsteorie
 12. Die ouderdom van die heelal en van die aarde

EVOLUSIELEER? ÓF SKEPPINGSLEER? ÓF ALBEI?

 1. Wat is evolusieleer?
 2. Wat is die boodskap van Genesis 1 - 3
 3. Die skeppingsleer
 4. Versoeningsteorieë aanvaar sowel die evolusieleer as die skeppingsleer
 5. Tekortkomings in die versoeningsteorieë
 6. Gestel die mens hét van 'n dier afgestam...
 7. Voortgaande skepping van toenemende kompleksiteit?

’N WÊRELD VIR DIE MENS

 1. 'n Ordelike heelal
 2. Mooiheid / skoonheid is deel van die heelal.
 3. 'n Heelal van ingewikkelde lewensstrukture
 4. 'n Holistiese heelal met natuurwette
 5. 'n Heelal as 'n tuiste vir 'n intelligente mens met 'n bewussyn
 6. 'n Heelal met intelligente bewussynslewe is noodwendig
 7. 'n Heelal met etiese besluitneming
 8. 'n Wêreld met kennis oor God
 9. 'n Heelal met 'n doel
 10. 'n Heelal wat na ses skeppingsdae ontplooi
 11. 'n Heelal onbegryplik in tydsdure volgens wetenskaplike berekeninge

TYDLOOSHEID VAN GOD EN TYDGEBONDENHEID VAN GOD SE SKEPPING

 1. Teenstrydige boodskappe
 2. God het tyd geskep
 3. Die intelligente mens se tydsgebruik
 4. Hoe werk God in die natuur?
 

GEOLOGIESE TYD EN DIE AARDE SE DINAMIKA

 1. Kontinente
 2. Fossiele
 3. Die fossielrekord
 4. Geologie as wetenskap
 5. Katastrofisme in die Paleontologie
 6. Die Geologiese kolom
 7. Katastrofes in die aarde se geskiedenis
 8. Beheerbare en onbeheerbare prosesse
 9. Radiometriese daterings

ONTSTAANMODELLE

 1. Aristoteles se beskouing van die heelal
 2. Die moderne wetenskap se beskouing van die heelal
 3. Die natuurwetenskaplike praktyk
 4. Die oerknal en uitdying van die heelal
 5. Begin van ruimte en tyd
 6. Geen oerknal vir uitdyende heelal nie – Stephen Hawking
 7. Evolusie in Wetenskapmuseums

DIE BOODSKAP VAN DIE BYBELSE SKEPPINGSVERHAAL

 1. Inleiding
 2. Die woord skep (bara)
 3. Skepping ex nihilo (uit niks)
 4. Plantelewe is nie ex nihilo geskep nie
 5. Lewende aarde
 6. Wat leer Genesis 2?
 7. Mens ʼn skepsel van God
 8. Die mens as God se verteenwoordiger
 9. Die geheimenis van menswees
 10. ʼn Lewe gefundeer in die Heilige Skrif

EVOLUSIE VAN DIER TOT MENS?

 1. Anatomies
  • Is die mens ’n soogdier?
  • Die evolusionistiese mens
  • Bestaan tussengangers?
 2. Evolusie van dier tot mens?
  • Denkvermoëns
 3. Evolusie van dier tot mens?
  • Geneties
  • Chromosome
  • Chemiese letters (nukleotides)
  • Proteïne
  • Verskille in plant, dier en mens se DNS?
  • Bybelse soorte

 

Hierdie is die webblad van Dr Hennie van Wyk. Standpunte op hierdie blad is sy eie of die van outeurs wie se werk geplaas word, in watter geval die standpunte die van die genoemde outeur is.