Welkom by SSPlus - Kerkgerigte bediening  
Logo
Kontak: info@ssplus

 

Geloof
Toets u Bybelkennis
Die Ruit

Ruit

soos gepubliseer in die Almanak van die GKSA
Nederlandse Geloofsbelydenis is pret!

NGB

Elke artikel het 'n woordsoek. Dit kan artikel vir artikel afgelaai word
Kategismus is pret!

Woordsoek

Elke Sondag het 'n woordsoekasook 'n PDF-lêer
Dordtse Leerreëls is pret!

Groeperings van paragrawe in die woordsoek asook in PDF-lêer
Parallelle Kategismus

Kategismus

Elke Sondag bevat die Rooi, Blou en Psalmboek. Die nommering van beide Rooi- en Blouboekie is by dié van die Psalmboek aangepas. Hy is 787kB groot
Apologetiek
Die Kinderdoop IS Bybels! Youtube
Powerpoint
Vrae aan die SDA Sewndedag Adventisme
Vrae aan die SDA (met antwoorde)
Ons Belydenis: Skrifgefundeer

Op hierdie blad kry u al die Skrifverwysings wat in die Belydenisse aangehaal word. Die Skrifverwysings is uitgebrei op die bestaande Afrikaanse tekste. Verwysings is na beide die 1933/53-vertaling en die 1983/91-vertaling

Feenstra'n Apologetiese beoordeling
Kulte beheer jou...
Hoe benader ek iemand van 'n kulte?
Doop - ons doop is Skrifgefundeer
Jehovah se Getuies
Agtergrond
Vrae aan Jehovah-Getuies oor hul leer
Questions to Jehovah's Witnesses about their doctrine
Vragen aan de Jehova’s getuigen over hun leer
Dipotso kgathlanong le thuto ya Ba-Jehovah's witnesses
imibuzo ngokholo lwawoFakazi bakaJehova esingababuza yona
Frågor att ställas till Jehovas Vittnen angående deras lära.
Вопросы к Свидетелям Иеговы об их учении
Wit Teologie (Israelvisie)
Vrae van die Israelvisie aan 'n predikant geantwoord
Studie oor die Wit Teologie / Israelvisie
Die Gideon-beweging - 'n apologetiese beoordeling
Voorouergeeste

KerkbladIn die Kerkblad van 9 Oktober het die volgende artikels oor Kultes verskyn.

Godsdienstige Kultes
Hoe kultes te werk gaan
Sewendedagadventiste
Sciëntologie
Wit Teologie / Israelvisie
Ou Apostelkerk
Die Mormone
Johannesburg Church of Christ
Jehovah-getuies
Faith Movement

Kittie PienaarDie Openbaring van die dwaalleer van die Ou Apostelkerk van Afrika. Kittie Pienaar. R70.00 posgeld en verpakking ingesluit
Kerk en Erediens
Begeleiding tydens eredienste
Melodieë - alternatiewe melodieë vir Psalms en Skrifberymings
Psalm 146 liederwys

Ps 146 Liederewys

MP3 MP3 128bit - 750kB

Kasboek

Wat doen die Kasboek?
In die OPSOMMING vind die gebruiker dieselfde velde as wat gebruik word in sustentasieaansoeke. Die kerkraad stel aan die hand hiervan ‘n begroting op, en op hierdie bladsy word ook die werklike inkomste / uitgawe tot op datum gegee, asook die afwyking vanaf die begroting.
Onder BYDRAES word lidmate se name ingelees, hulle voorneme vir die jaar asook hul maandelikse bydraes. Bedrae word hier ingelees, word outomaties oorgedra na die OPSOMMING
Onder BYDRAEVERSLAG word verslag gelewer van die maandelikse bydraes per lidmaat per wyk.
Onder KOLLEKTES word onderskei tussen kollektes vir die Diakonale kas aan die een kant, en aan die ander kant Kollektes vir die Instandhouding van die erediens asook al die verpligte kolletes. Ook hierdie kollektes word oorgedra na die OPSOMMING, asook na die velde onder DEPOSITO’S
Daar is ‘n bladsy vir INKOMSTES. Enige en alle inkomstes word hier ingelees. Alle inkomste word dus hier ingelees, word outomaties oorgedra na die OPSOMMING
Onder UITGAWES word weereens van die hoofde van die sustentasievorm gebruik. Alle Uitgawes word hier ingelees, word outomaties oorgedra na die OPSOMMING
Onder DIAKONIE word ook die finansies van die diakonie aangeteken en oorgedra na OPSOMMING.

Daar is wel ‘n wagwoord op die blad om te verhoed dat formules nie uitgewis / verander word nie.

Ek glo dat daar klein foutjies kan insluip. Laat weet asseblief per e-pos indien daar foute is. Indien u my wil skakel, is u welkom. Vra per e-pos / sms net na ‘n geskikte tyd.

Die artikel 38-dilemma
‘n Tweede diakenamp / diens?
Sagteware
Sing Saam
SuperSkriba
SSFlush
Hierdie program is gratis en mag op geen wyse verkoop word nie. Alhoewel SSPlus alle voorsorg getref het, kan SSPlus nie verantwoordelik gehou word vir enige gevolge wanneer hierdie program gebruik word nie. E&OE.
© SSPlus 2010
Werking
Flush: Sommige programme laat gedeeltes van die data in die geheue van die rekenaar. Hierdie geheue is dan ontoeganklik vir ander programme. Flush verwyder al die onnodige programmering uit die geheue wat die werking van die rekenaar behoort te bespoedig.
U kan kies of Flush die geheue outomaties met gereelde intervalle moet nagaan en skoonmaak al dan nie.
Killer: Hierdie program sluit enige program wat gestaak het en nie self wil toemaak nie.
Shutdown: sit die rekenaar af selfs al het dit gestaak.
Restart: Sit die rekenaar af en aan selfs al het dit gestaak.
Cancel: Staan die afsitproses sou u verkies om verder te werk.
Webblaaie

Het u behoefte aan 'n webblad, maar wil nie maandelikse fooie betaal nie? Het u niemand in die gemeente om die webblad in stand te hou nie?

Meer info
CJBF