1 Korintiërs 13

1. Sonder liefde word ek hierdie musiekinstrument:
a) Simbaal
b) Trompet
c) Trom
d) Basuin

2. Ek is niks, al het en die geloof om dit te doen:
a) Berge versit
b) Siekes genees
c) Dooies opwek
d) Goed te preek

3. Die liefde is nie dit nie:
a) Vriendelik
b) Afgunstig
c) Grootpraterig
d) Verwaand

4. Die liefde doen dit nie:
a) Verwyt
b) Onwelvoeglik
c) Soek eie belang
d) Hou boek van die kwaad

5. Hieroor verheug die liefde:
a) Waarheid
b) Trou
c) Vergifnis
d) Genade

6. Wanneer vergaan die liefde?
a) Nooit
b) As jy sterf
c) Met die wederkoms
d) As jy kwaad word

7. Wat verdwyn nie?
a) Liefde
b) Profesie
c) Tale en klanke
d) Kennis

8. Toe ek 'n kind was, het ek nie dit soos 'n lind gedoen nie:
a) Liefhê
b) Dink
c) Praat
d) Redeneer

9. Ons kyk nou nog in 'n
a) Dowwe spieël
b) Onseker toekoms
c) Harde werklikdeid
d) Hartseer verlede

10. Wat is die grootste van die deugde?
a) Liefde
b) Geloof
c) Hoop
d) Genade----------Sleutel----------

1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
8. (a)
9. (a)
10. (a)
1 Korintiërs 13

1. Sonder liefde word ek hierdie musiekinstrument:
a) Simbaal
b) Trompet
c) Trom
d) Basuin

2. Ek is niks, al het en die geloof om dit te doen:
a) Berge versit
b) Siekes genees
c) Dooies opwek
d) Goed te preek

3. Die liefde is nie dit nie:
a) Vriendelik
b) Afgunstig
c) Grootpraterig
d) Verwaand

4. Die liefde doen dit nie:
a) Verwyt
b) Onwelvoeglik
c) Soek eie belang
d) Hou boek van die kwaad

5. Hieroor verheug die liefde:
a) Waarheid
b) Trou
c) Vergifnis
d) Genade

6. Wanneer vergaan die liefde?
a) Nooit
b) As jy sterf
c) Met die wederkoms
d) As jy kwaad word

7. Wat verdwyn nie?
a) Liefde
b) Profesie
c) Tale en klanke
d) Kennis

8. Toe ek 'n kind was, het ek nie dit soos 'n lind gedoen nie:
a) Liefhê
b) Dink
c) Praat
d) Redeneer

9. Ons kyk nou nog in 'n
a) Dowwe spieël
b) Onseker toekoms
c) Harde werklikdeid
d) Hartseer verlede

10. Wat is die grootste van die deugde?
a) Liefde
b) Geloof
c) Hoop
d) Genade----------Sleutel----------

1. (a)
2. (a)
3. (a)
4. (a)
5. (a)
6. (a)
7. (a)
8. (a)
9. (a)
10. (a)
1 Korintiërs 14

Kies die regte antwoord: