Ruit 113

Voltooi die Ruit. Klik op "Check" as u klaar is om te kyk of u reg is. Indien u vashak, klik "Hint" vir 'n letter. Klik op 'n nommer vir die leidrade.
U kan nie die Ruit op hierdie manier instuur nie. U kan dit ook nie stoor nie.
1      2    3     4    5    6     7   8    9    10     11   
               12            
13    14      15                     
               16            
17                           
         18            19        
    20                   21      
   22          23        24          
  25         26                  
27         28                    
      29         30      31        32    
  33        34         35            
36                    37   38       39   
  40           41                
           42        43       44     
45                           
             46     47    48    49    50     
    51                       
52           53       54      55         
        56                  57   
58    59           60             61     
                    62       
63          64                   
                         
65            66