Elkeen van hierdie multikeuse-vrae het 7 vrae. Almal is nie ewe maklik nie. Kyk hoe goed ken u u Bybel!