Artikel 8: GOD IS EEN WESE EN ONDERSKEIE IN DRIE PERSONE

Ons glo volgens hierdie * en hierdie Woord van God in 'n * God, een enige wese, in wie drie * is, naamlik die * en die * en die Heilige Gees, wat in werklikheid en in waarheid en van * af onderskeie is volgens die eienskappe wat Hulle nie met mekaar deel nie.
Die Vader is die *, oorsprong en * van alle * en onsigbare dinge.
Die Seun is die *, die Wysheid en die * van die Vader.
Die Heilige Gees is die ewige * en Mag wat van die Vader en die Seun *.

Nogtans volg uit hierdie onderskeiding nie dat God in drie * is nie, aangesien die Heilige Skrif ons * dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees elkeen sy eie * het, deur sy eienskappe op so 'n wyse * dat hierdie drie Persone slegs * enige God is. Dit is dus * dat die Vader nie die Seun en die Seun nie die Vader is nie; eweneens dat die Heilige Gees nie die Vader en ook nie die Seun is nie. Nogtans is hierdie Persone, wat so onderskeie is, nie gedeel nie en ook nie * vermeng nie. Want die Vader en die Heilige Gees het nie * aangeneem nie, maar slegs die Seun. Die Vader was * sonder sy Seun of sy Heilige Gees nie, want al drie is van * ewigheid af in een en dieselfde wese. Daar is nie 'n eerste of 'n * nie, want al drie is een in waarheid, mag, * en barmhartigheid.

8

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing