Artikel 4: DIE KANONIEKE BOEKE VAN DIE HEILIGE SKRIF

Ons vat die Heilige skrif in twee * saam: die Ou en die Nuwe *. Dit is die * boeke waarteen niks ingebring kan word nie. Hulle getal in die * van God is soos volg:
Die boeke van die Ou Testament, nl. die vyf boeke van Moses: Genesis, *, Levitikus, * en Deuteronomium; die boeke Josua, *, Rut, 1 en 2 Samuel, 1 en 2 *, 1 en 2 Kronieke (genoem *), Esra, Nehemia, *, Job, die Psalms van *, drie boeke van Salomo: *, Prediker en *; die vier groot profete: Jesaja, *, Esegiël en Daniël; en vervolgens die * klein profete: Hosea, Joël, *, Obadja, *, Miga, *, Habakuk, Sefanja, *, Sagaria en *;
die boeke van die Nuwe Testament, nl.: vier *: Matteus, *, Lukas en *; die Handelinge van die *; die * briewe van die apostel Paulus: aan die *, twee aan die Korintiërs, aan die Galasiërs, die Efesiërs, die *, die Kolossense, twee aan die Tessalonisense, twee aan *, aan Titus, * en die Hebreërs; die sewe briewe van die ander apostels: die brief van *, * van Petrus, * van Johannes en die brief van * en die * van die apostel Johannes.

4

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing