Artikel 37: DIE LAASTE OORDEEL, DIE OPSTANDING EN DIE EWIGE LEWE

Ons glo ten *, in ooreenstemming met die * van God, dat, wanneer die * gekom het wat die Here * het - dié tyd is vir alle * onbekend - en die getal * volledig sal wees, ons * Jesus Christus met * heerlikheid en majesteit uit die * sal kom, liggaamlik en *, soos Hy * het (Hand. 1:11), om Homself as Regter oor die lewendes en * aan te kondig, terwyl Hy hierdie ou wêreld aan * en vlam sal * om dit te *. Dan sal, gedaag deur die stem van die * en deur die geklank van die * van God, alle mense, mans, * en kinders, wat van die * van die wêreld af tot die * toe geleef het, * voor hierdie groot Regter verskyn (1 Tess. 4:16). Want al die dooies sal uit die aarde opstaan, die * van elkeen saamgevoeg en verenig met sy * waarin hy geleef het. En hulle wat dan nog sal lewe, sal nie soos die ander * nie maar in 'n * verander en uit verganklikheid onverganklik word. Dan sal die *, dit is die gewetens, * en die dooies geoordeel word (Op. 20:12) volgens wat hulle in hierdie wêreld gedoen het, of dit * was of * (2 Kor. 5:10). Ja, die mense sal * moet gee van elke * woord wat hulle gesê het (Matt. 12:36), al beskou die wêreld dit slegs as * en tydverdryf; en dan sal die geheime * en huigelary van die mense in die * voor almal oopgevlek word.
Daarom is die gedagte aan hierdie oordeel vir die oortreders en goddeloses met reg ontsettend en * maar vir die * en uitverkorenes begeerlik en *. Want dat sal hulle volle verlossing voltooi word en hulle sal daar die * ontvang van moeite en lyding wat hulle gedra het. Hulle * sal deur almal erken word en hulle sal die verskriklike * sien wat God sal voltrek oor die goddeloses wat hulle in hierdie wêreld wreed vervolg, * en gekwel het. Maar die goddeloses sal deur die getuienis van hulle eie gewete tot erkenning van hulle skuld gebring word; hulle sal onsterflik word * slegs om gepynig te word in die ewige vuur wat vir die duiwel en sy engele voorberei is (Matt 25:41). Die gelowiges en uitverkorenes, daarenteen, sal met heerlikheid en eer gekroon word. Die Seun van God sal hulle * voor God, sy Vader (Matt 10:23) en sy uitverkore * bely; alle trane sal van hulle oë afgevee word (Op 21:4). Dan sal dit bekend word dat hulle saak, wat tans deur baie * en owerhede as * en goddeloos veroordeel word, die saak van die Seun van God is. En as 'n beloning uit * sal die Here self hulle so 'n heerlikheid gee as wat die * van 'n mens nooit sou kon bedink nie.

Daarom verwag ons hierdie groot dag met sterk * om die beloftes van God in Jesus Christus, ons Here, ten * te geniet.

37

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing