Artikel 36: DIE BURGERLIKE OWERHEID

Ons glo dat ons * God vanweë die * van die menslike * konings, * en owerhede aangestel het. Dit is * sy * dat die wêreld deur * van wette en * geregeer moet word, sodat die * van die mense in * gehou kan word en alles onder die mense * kan verloop. Vir dié doel het Hy die * die * in die hand gegee om die kwaaddoeners te * (Rom 13:4) en die * te beskerm. En dit is nie * hulle taak om aan die staatsbestuur * te gee en daaroor te * nie maar ook om die * Woordbediening te *, om sodoende alle * en valse godsdiens teen te * en uit te *, die ryk van die * te vernietig en die koninkryk van Jesus Christus te *, die Woord en die * orals te laat verkondig, sodat God deur * geëer en gedien word soos Hy in sy Woord *.
Verder is elkeen *, van watter hoedanigheid, * of stand hy ook al mag wees, om hom aan die * te onderwerp, * te betaal, aan hulle * en onderdanigheid te bewys, hulle te * in alles wat nie met die Woord van God in * is nie en vir hulle * te doen dat die Here hulle in al hulle handelinge mag *, sodat ons in alle * en eerbaarheid 'n * en stil lewe kan lei (1 Tim 2:2). Hierin verfoei ons die * en ander * mense en in die algemeen almal wat die owerheidsgesag en die regeerders wil * en die regsorde * wil stoot, terwyl hulle die gemeenskaplike * van goedere invoer en die eerbaarheid wat * onder mense ingestel het, *.

36

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing