Artikel 34: DIE HEILIGE DOOP

Ons glo en bely dat Jesus Christus, wat die * van die wet is (Rom 10:4), deur sy * te stort 'n einde gemaak het aan elke ander bloedvergieting wat 'n mens tot * of tot voldoening van sondes sou * of wil aanwend. Hy het die *, wat met bloed gepaard gegaan het, * en in die plek daarvan die * van die * ingestel. Deur die doop word ons in die * van God opgeneem en van alle ongelowiges en vreemde godsdienste * om heeltemal sy * te wees en sy merkteken en * te dra. Dit dien vir ons tot 'n getuienis dat Hy * ons God en genadige Vader sal *. Daarom het Hy ons beveel om almal wat sy eiendom is, net met gewone * in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees te doop (Matt 28:19).
Hy * ons daarmee dat, soos die water die * van die liggaam afwas as dit oor ons * word en soos die water op die liggaam van die * gesien word wanneer dit daarop * word, so bewerkstellig die bloed van Christus deur die Heilige Gees dieselfde * in die siel: dit besprinkel die siel en reinig dit van sy sondes en laat ons, wat kinders van die toorn is, as kinders van God * word. Dit gebeur nie deur die uitwendige water nie maar wel met die besprinkeling met die kosbare bloed van die Seun van God, ons * waardeur ons moet trek om aan die * van Farao, dit wil sê die *, te ontkom en in die geestelike land Kanaän in te gaan. Die bedienaars gee ons van hulle kant dus met die sakrament wat * is, maar die Here gee wat met die sakramente * word, naamlik die onsigbare genadegawes: Hy was ons siel, * en reinig dit van alle vuilheid en ongeregtigheid; Hy maak ons hart * en vul dit met alle *; Hy gee ons egter sekerheid van sy Vaderlike *; Hy beklee ons met die nuwe mens en * ons van die ou mens en al sy werke.

Ons glo daarom dat iemand wat tot die ewige lewe * kom, slegs * maal gedoop moet word sonder om dit * te herhaal, want ons kan tog ook nie twee maal gebore word nie. Hierdie doop is nie alleen * solank die water op ons is en ons dit ontvang nie, maar ook vir ons * lewe. Daarom verwerp ons die dwaling van die *, wat nie tevrede is met die een doop wat hulle een maal ontvang het nie en wat bowendien ook nog die doop van die gelowiges se * veroordeel. Ons glo daarenteen dat ons hulle behoort te doop en met die * van die verbond te beseël, net soos die kindertjies in * kragtens dieselfde beloftes besny is as wat aan ons kinders gemaak is. En, waarlik, Christus het sy bloed nie minder vir die * van die gelowiges se kindertjies as vir die volwassenes vergiet nie. Daarom behoort hulle die teken en die sakrament te ontvang van wat Christus vir hulle gedoen het, soos die Here in die * beveel het om hulle kort na die geboorte deel te laat hê aan die sakrament van die lyding en sterwe van Christus deur vir hulle 'n * te offer, wat 'n sakramentele heenwysing na Jesus was. Buitendien doen die doop aan ons kindertjies dieselfde as wat die besnydenis aan die * volk gedoen het; dit is die rede waarom die heilige Paulus die doop die besnydenis deur Christus noem (Kol 2:11).

34

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing