Artikel 33: DIE SAKRAMENTE

Ons glo dat ons * God, * hy met ons stompsinnigheid en * rekening hou, die * vir ons ingestel het om sy * aan ons te beseël, om * van sy goedheid en * teenoor ons te wees en om ons * te * en in stand te hou. Hy het dit by die Woord van die evangelie * om vir ons uitwendige * des te beter voor te stel wat Hy aan ons deur sy * te kenne gee en wat Hy inwendig in ons hart doen. So * Hy in ons die * wat Hy aan ons meedeel. Dit is immers * tekens en * van 'n inwendige en onsigbare saak en deur middel daarvan * God in ons deur die * van die Heilige Gees. Die tekens is dus nie sonder sin en sonder inhoud om ons te bedrieg of te * nie; hulle waarheid is juis geleë in Jesus Christus, sonder wie hulle geheel en al betekenisloos sou *. Verder is ons * met die aantal sakramente wat Christus, ons *, vir ons ingestel het en wat slegs * is, naamlik die sakrament van die * en van die heilige * van Jesus Christus.

33

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing