Artikel 32: DIE ORDE EN TUG VAN DIE KERK

Ons * verder dat die * van die kerk, al is dit * en goed om onder * 'n bepaalde * tot instandhouding van die * van die kerk in te stel en te *, tog * moet oppas om nie af te * van wat Christus, ons enigste *, vir ons ingestel het nie.
En daarom verwerp ons alle menslike versinsels en alle * wat mense sou wil * om God te * en om, op watter manier ook al, die gewetens * te bind en te *. Ons aanvaar derhalwe * wat kan dien om * en eenheid te bewaar en te bevorder en om alles in gehoorsaamheid aan * te onderhou. Daarvoor is nodig die * en alles wat daarmee saamhang, * ooreenkomstig die * van God.

32

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing