Artikel 31: DIE AMPSDRAERS VAN DIE KERK

Ons glo dat die * van die Woord van *, die * en die * tot hulle * verkies moet word deur middel van 'n wettige verkiesing deur die *, onder * van die Naam van God en in goeie *, soos die Woord van God *. Daarom moet elkeen terdeë daarteen * om hom met onbehoorlike * in te dring. Hy moet wag totdat hy deur God * word, sodat hy van sy roeping * kan wees en sekerheid kan hê dat dit van God kom.
Verder, wat die bedienaars van die * betref: hulle het, op watter * hulle ook al mag wees, een en * mag en gesag, omdat hulle almal dienaars van * Christus is - die enigste algemene * en die enigste * van die kerk. Verder sê ons, met die oog daarop dat die heilige bevel van God nie * of geminag sal word nie, dat * vir die bedienaars van die Woord en die ouderlinge van die kerk besondere * moet hê ter wille van die * wat hulle doen en sover moontlik sonder murmurering, * of tweedrag in * met hulle moet saamleef.

31

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing