Artikel 29: DIE KENMERKE VAN DIE WARE EN DIE VALSE KERK

Ons glo dat ons * en met groot * uit die Woord van God behoort te * watter kerk die * kerk is, aangesien al die * wat daar vandag in die wêreld is, hulle en * die naam kerk toe-eien. Ons praat hier nie van die * wat in die kerk met die goeies * is en tog nie aan die * behoort nie alhoewel hulle uiterlik daarin is; maar ons sê dat 'n mens die * en die gemeenskap van die ware kerk moet onderskei van al die sektes wat * dat hulle die kerk is. Die kenmerke waaraan ons die ware kerk kan uitken, is die volgende: Wanneer die kerk die evangelie * preek, die * suiwer bedien soos Christus dit * het en die kerklike * gebruik om die * te straf - *, wanneer almal hulle ooreenkomstig die suiwere Woord van * gedra, alles wat daarmee in stryd is, * en Jesus Christus as die enigste * erken. Hieraan kan ons met sekerheid die ware kerk * en niemand het die * om hom daarvan af te skei nie.
Vervolgens, aangaande die * van die kerk: Ons kan hulle uitken aan die kenmerke van die *, naamlik hulle geloof dat hulle die enigste * Jesus Christus aangeneem het en dat hulle daarna die sonde *, die geregtigheid *, die ware God en hulle naaste liefhet, nie na regs of * afwyk nie en hulle sondige natuur met sy werke kruisig. Hiermee sê ons nie dat daar nie nog groot * in hulle is nie; inteendeel, deur die Gees stry hulle * al die dae van hulle lewe daarteen, terwyl hulle altyd weer hulle toevlug neem tot die *, die dood, die lyding en gehoorsaamheid van die * Jesus Christus, in wie hulle deur die geloof in Hom vergewing van hulle sondes het.
Wat die * kerk betref: Dit skryf aan homself en sy * meer mag en gesag toe as aan die Woord van God; dit wil homself nie aan die * van Christus onderwerp nie; dit * die sakramente nie soos Christus dit in sy Woord * het nie, maar neem weg en voeg by na eie goeddunke; dit vertrou meer op mense as op Christus en dit vervolg hulle wat volgens die Woord van God * lewe en wat die valse kerk oor sy *, gierigheid en afgodery bestraf.

Hierdie twee kerke kan * uitgeken en van mekaar onderskei word.

29

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing