Artikel 26: CHRISTUS ONS VOORSPRAAK

Ons glo dat ons geen ander * tot God het nie as net deur die * Middelaar en Voorspraak, Jesus Christus, die *. Hy het juis hiervoor * geword en in Hom die Goddelike en menslike natuur *, sodat ons, mense, tot die Goddelike majesteit toegang kan hê, * sou die toegang vir ons * wees. Maar hierdie Middelaar wat die Vader tussen Homself en ons aangestel het, * ons nie deur sy verhewenheid laat * sodat ons 'n ander middelaar na ons eie * sou soek nie. Want daar is niemand in die hemel of op die aarde onder die skepsels wat vir ons groter liefde het as Jesus Christus nie, Hý wat, alhoewel Hy in die * van God was, Homself * het deur vir ons die gestalte van 'n mens en van 'n * aan te neem en aan sy broers in * opsigte gelyk geword het (Filp 2:6, 7 en Heb 2:17). As ons dus moes * na 'n ander middelaar wat ons goedgesind sou wees, wie sou ons dan kon vind wat groter liefde vir ons sou hê as Hy wat sy * vir ons afgelê het, selfs toe ons nog sy vyande was (Rom 5:8, 10)? En as ons een soek wat mag en aansien het, wie besit meer as Hy wat aan die regterhand van sy Vader sit en alle mag in die * en op die * het (Matt 28:18)? En wie sal eerder * word as die eie, geliefde Seun van God? Dit is slegs deur gebrek aan vertroue dat hierdie gewoonte posgevat het om die heiliges te onteer in plaas van hulle te *. So doen hulle iets wat die heiliges nooit gedoen of * het nie maar wat hulle onophoudelik en pligsgetrou * het, soos dit ook uit hulle skrifte blyk.
Hier moet ook nie * word dat ons dit * is nie. Daar is mos geen * van dat ons ons gebede op grond van ons waardigheid voor God bring nie. Ons doen dit alleen op grond van die uitnemendheid en waardigheid van * Christus, want sy geregtigheid is ons geregtigheid deur die geloof. Daarom sê die * - wanneer hy hierdie * vrees of liewer gebrek aan vertroue van ons wil wegneem - dat Jesus in elke opsig aan sy * gelyk geword het, sodat Hy 'n * en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te *. Omdat Hy self versoek is en gely het, kan Hy dié help wat versoek word (Heb 2:17, 18). En om ons nog meer moed te gee, sê die apostel vervolgens: * ons dan 'n groot Hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons * medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word (Heb 4:14 - 16). Dieselfde apostel sê: Terwyl ons dan, *, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die * van Jesus... laat ons dan * met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerdheid... (Heb 10:19, 22). En voorts: maar Hy, omdat Hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie op ander oorgaan nie. Daarom kan Hy ook * red dié wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree (Heb 7:24, 25). Wat kom daar nog kort, aangesien Christus self sê: Ek is die * en die * en die lewe; niemand kom tot die Vader behalwe deur * nie (Joh 14:6)? Waarom sal ons 'n ander voorspraak soek, aangesien dit God behaag het om ons sy Seun as Voorspraak te gee? Laat ons Hom geensins verlaat om 'n ander te * of liewer om 'n ander een te soek sonder om hom * te vind nie. * toe God Hom aan ons gegee het, het Hy goed geweet dat ons sondaars is. Volgens die bevel van Christus roep ons daarom die hemelse Vader aan deur Christus, ons enigste *, soos dit in die * van die Here geleer word; en ons is verseker dat alles wat ons die Vader in sy Naam sal *, aan ons gegee sal word (Joh 16:23).

26

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing