Artikel 24: ONS HEILIGMAKING EN GOEIE WERKE

Ons glo dat * ware geloof in die mens voortgebring word deur die * van die Woord van God en deur die * van die Heilige Gees, dat die * hom * laat word en tot 'n nuwe mens maak, hom 'n * lewe laat lei en hom van die * van die sonde *. Daarom is daar geen sprake van dat hierdie regverdigmakende geloof die mens vir 'n * en heilige lewe * sou maak nie; inteendeel, hy sou daarsonder * iets uit liefde tot God doen nie, maar slegs uit * tot homself en uit * vir die verdoemenis. Dit is daarom * dat hierdie geloof niks in die mens tot * sou bring nie; ons praat mos nie van 'n dooie geloof nie maar van wat die Skrif noem 'n geloof wat tot dade * (Gal 5:6), wat die mens beweeg om hom voortdurend te * in die werke wat deur God in sy Woord * het.
Hierdie werke is, as hulle uit die goeie * van die geloof voortspruit, goed en vir God * omdat hulle almal deur sy * geheilig is. Tog geld hierdie werke nie vir ons regverdiging nie, want ons is in die geloof geregverdig nog voordat ons goeie werke doen. Hulle sou * mos nie * kon wees nie, net so * as die * van 'n boom goed kan wees voordat die boom self goed is.
Ons * dus die goeie werke, maar nie om * te verdien nie - wat sou ons * kon verdien?

* is ons goeie werke wat ons doen, aan God verskuldig, terwyl Hy aan ons * verskuldig is nie, aangesien dit Hy is wat in ons werk. Hy maak ons * en * om sy heilige * uit te voer (Filp 2:13). Laat ons daarom * op wat geskrywe staan: "...wanneer julle alles gedoen het wat julle beveel is, sê dan: Ons is onverdienstelike *, want ons het gedoen wat ons * was om te doen" (Luk 17:10). Tog wil ons nie ontken dat God die goeie werke * nie, maar dit is deur sy genade dat Hy sy gawes bekroon. Verder, al doen ons ook * werke, maak ons dit * nie die * van ons saligheid nie, want ons kan geen werk doen wat nie deur ons sondige natuur * en ook strafwaardig is nie. En al kon ons ook één goeie werk lewer, is die herinnering aan net een sonde vir God genoeg om dit te verwerp. Op hierdie manier sou ons altyd in * verkeer, heen en weer geslinger sonder enige sekerheid en ons * gewete sou * gekwel word as dit nie op die verdienste van die lyding en sterwe van ons * steun nie.

24

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing