Artikel 21: DIE VERSOENING DEUR CHRISTUS

Ons glo dat * Christus - kragtens 'n * - 'n ewige Hoëpriester is volgens die * van *. Hy het Homself in ons * voor sy Vader gestel om sy * met volledige betaling te stil deur Homself aan die * te offer en sy * bloed tot afwassing van ons sondes uit te * soos die * dit voorspel het. Daar staan geskrywe dat die straf wat vir ons die vrede aanbring, op die Seun van God was en deur sy * het daar vir ons genesing gekom; dat Hy soos 'n lam na die * gelei en by die misdadigers gereken is (Jes 53: 5, 7, 9); dat Hy as 'n misdadiger deur * Pilatus veroordeel is al het dié Hom eers * verklaar. Hy het teruggegee wat Hy nie * het nie (Ps 69:5); Hy het na liggaam en siel as regverdige vir die onregverdiges gely (1 Pet 3:18); Hy het die verskriklike * wat ons sondes verdien, *, sodat sy sweet soos * geword het wat op die * val (Luk 22:44) en Hy het uitgeroep: "My God, my God, waarom het U my *" (Mat 27:26).
Dit alles het Hy ter * van die vergewing van ons sondes *. Ons sê daarom * saam met die apostel Paulus dat ons met julle oor niks praat nie as oor Jesus Christus en wel oor Hom as * (1 Kor 2: 2); dat ons alles as * beskou, want om Christus Jesus, ons Here, te ken oortref alles in waarde (Fil 3:8); dat ons * vertroosting in sy wonde vind en dat ons nie enige ander * hoef te soek of uit te dink om ons met God te versoen nie as slegs hierdie offerande wat net een maal gebring is, waardeur die gelowiges vir altyd * word (Heb 10:14).

Dit is dan ook die * waarom Hy deur die * van die God Jesus, dit is Verlosser, genoem is, want Hy sou sy volk van hulle sondes verlos (Mat 1:21).
21

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing