Artikel 2: DIE MIDDELE WAARDEUR ONS GOD KEN

Ons ken Hom deur twee *:
Ten eerste deur middel van die *, onderhouding en * van die * wêreld. Dit is * voor ons oë soos 'n mooi * waarin alle skepsels, groot en *, die * is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy * krag en goddelikheid, duidelik laat sien, soos die * Paulus sê (Rom 1:12). Al die * is genoegsaam om die * te oortuig en hulle * verontskuldiging te *.
Ten * maak Hy Hom deur sy * en Goddelike * nog duideliker en meer volkome aan ons * en wel so veel as wat vir ons in hierdie lewe * is om tot sy eer en tot die * van hulle wat aan Hom *.
Ps 19:2; Ef 4:6; 1 Tim 2:5; Deut 6:4; Mal 2:4; 1 Kor 8:4, 6; 1 Kor 12; 1 Kor 1.

2

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing