Artikel 19: DIE TWEE NATURE VAN CHRISTUS

Ons glo dat deur hierdie * die Persoon van die Seun * met die * natuur verenig en verbind is; dat daar dus nie twee * van God of * persone is nie maar twee * in een Persoon verenig, terwyl elke natuur nogtans sy onderskeie * behou. Net soos die Goddelike natuur altyd * gebly het, sonder begin van dae of * (Heb 7:3) en die hemel en * vervul, só het ook die menslike natuur sy eienskappe nie * nie; dit het skepsel gebly, wat wel 'n begin van dae het, * van natuur is en alles behou wat by 'n ware * behoort.
Hoewel Hy daaraan deur sy * onsterflikheid gegee het, het Hy die * van sy menslike natuur nie verander nie, omdat ons * en ons opstanding ook van die egtheid van sy liggaam * is. Hierdie twee nature is só saam in een * verenig dat hulle selfs deur sy dood nie van mekaar * was nie.

Dit wat Hy by sy sterwe in die hande van sy Vader * het, was dus 'n ware menslike * wat uit sy liggaam uitgegaan het. Die Goddelike natuur het in die tussentyd * met die menslike natuur verenig gebly, ook toe Hy in die graf gelê het. Die Godheid het nie opgehou om in Hom te wees nie; dit was in Hom toe Hy 'n klein * was, al het die Godheid Hom toe 'n klein * nie geopenbaar nie. Ons bely daarom dat Hy * God en ware mens is: ware God om deur sy * die dood te oorwin, maar ook ware mens om deur die swakheid van sy * vir ons te kon sterwe.
19

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing