Artikel 18: DIE MENSWORDING VAN JESUS CHRISTUS

Ons * dat God die * aan die * deur die mond van die heilige * inderdaad vervul het deur sy Seun in die wêreld te * op die tyd deur Hom *. Hy het die gestalte van 'n * aangeneem en aan die mens * geword (Fil 2:7) deur werklik 'n egte menslike *, met al sy * maar sonder sonde, aan te neem. Hy is in die * van die geseënde * Maria deur die krag van die Heilige Gees en sonder die * van 'n man *. Hy het nie * wat die liggaam betref, die menslike natuur aangeneem nie, maar ook 'n egte * siel om so 'n werklike mens te wees.

Want Hy moes sowel die siel as die liggaam aanneem om * te red, aangesien albei * was. Teenoor die * van die Wederdopers, wat ontken dat * die menslike vlees uit sy moeder aangeneem het, bely ons daarom dat Christus die * en die * van die kinders deelagtig geword het (Heb 2:14), dat Hy, wat die vlees betref, 'n nakomeling van * is, as mens gebore is uit die geslag van Dawid (Hand 2:30 en Rom 1:3), 'n * van die moederskoot van Maria (Luk 1:42), gebore uit 'n vrou (Gal 4:4), 'n * van Dawid (Jer 33:15), 'n * uit die wortels van Isai (Jes 11:1), van die geslag van * afstam (Heb 7:14), uit die Jode as mens gebore (Rom 9:5), uit die geslag van *, aangesien Hy die geslag van Abraham aangeneem het in alle opsigte - maar sonder sonde, aan sy * gelyk geword het (Heb 2:17 en Heb 4:15). Ons bely inderdaad dat Hy waarlik ons * is, dit wil sê: God met ons.
18

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing