Artikel 14: DIE SKEPPING VAN DIE MENS, DIE SONDEVAL EN DIE GEVOLGE DAARVAN

Ons glo dat God die mens uit die * van die aarde geskep het; Hy het hom volgens sy * en gelykenis gemaak en *, dit wil sê goed, regverdig en *, sodat hy met sy wil in alles met die * van God ooreenstem. Maar toe hy in * was, het hy dit nie verstaan nie en sy uitnemendheid nie * nie. Hy het homself egter, deur na die woord van die * te luister, willens en * aan die sonde en daarmee aan die * en die vervloeking onderwerp. Hy het immers die * van die lewe wat hy ontvang het, oortree en homself deur die sonde losgeskeur van God, wat sy ware * was; so het hy sy hele natuur verderf en daarmee die liggaamlike en geestelike dood *. Hy het deurdat hy in al sy doen en * goddeloos, verkeerd en verdorwe geword het, al sy voortreflike * wat hy van God ontvang het, verloor en hy het niks anders daarvan oorgehou nie as slegs klein *, wat egter genoegsaam is om hom van alle verontskuldiging te *. Al die lig wat ons het, het * in duisternis verander, soos die Skrif ons leer: En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie * nie (Joh 1:5), waar die heilige Johannes die * duisternis noem. Daarom verwerp ons alles wat in * hiermee oor die vrye wil van die mens geleer word, aangesien die mens niks anders as 'n * van die sonde is nie en: "'n Mens kan niks aanneem as dit hom nie uit die hemel gegee is nie" (Joh 3:27).
Want wie is daar wat daarop sal * dat hy uit homself iets goeds kan doen, terwyl Christus sê: "Niemand kan na My toe kom as die * wat My gestuur het, hom nie * nie" (Joh 6:44)?
Wie sal op sy eie wil roem as hy * dat "...wat die vlees bedink, vyandskap teen God is" (Rom 8:7)?
Wie sal op sy eie * roem as die natuurlike mens die dinge van die Gees van God nie * nie (1 Kor 3:5)?
Kortom: Wie sal ook maar op 'n enkele gedagte roem as hy verstaan dat ons uit onsself nie bekwaam is om iets uit onsself te bedink nie maar dat ons bekwaamheid uit God is (2 Kor 3:5)? Daarom is dit reg dat wat die apostel sê, onwrikbaar bly, want dit is God wat in julle werk. Hy maak julle gewillig en bekwaam om sy heilige plan uit te voer (Fil 2:13).
Want daar is geen verstand en geen wil in ooreenstemming met die verstand en die wil van God as * dit nie in die mens tot stand bring nie. Dit leer Hy ons as Hy sê: "* My kan julle niks doen nie" (Joh 15:5).

14

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing