Artikel 12: DIE SKEPPING VAN ALLE DINGE, VERAL VAN DIE ENGELE

Ons glo dat die *, toe Hy dit goedgedink het, deur sy *, dit wil sê deur sy Seun, die hemel en die aarde en alle * uit * geskep het. Hy het aan elke skepsel 'n eie *, gestalte en * en onderskeie * gegee om sy skepper te dien. Hy * en regeer hulle almal nou nog deur sy * voorsienigheid en oneindige * om die * te dien, sodat die mens sy God kan dien; en Hy het ook die * goed geskep om sy boodskappers te wees en sy uitverkorenes te dien.
Sommige van die engele het uit die verhewenheid waarin God hulle * het, in die ewige * verval, maar die ander het deur die genade van God in hulle toestand * en staande gebly. Die duiwels en * geeste het só ontaard dat hulle * van God sowel as van alles wat * is.

Soos moordenaars * hulle op die kerk - ook op elke * - om dit met alle mag in die verderf te * en om alles deur hulle bedrieëry te verwoes. Daarom staan hulle deur hulle eie * veroordeel tot die ewige verdoemenis en verwag hulle daagliks hulle verskriklike pyniging. Daarom * ons ook die dwaling van die Saduseërs, wat * dat daar geeste en engele is; ook verwerp ons die * van die Manigeërs, wat sê dat die duiwels hulle oorsprong uit hulleself het en reeds van * sleg is en nie sleg geword het nie.
12

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing