Sondag 9

26 Vraag: Wat * jy as jy sê: Ek glo in God die Vader, die * , die * van die * en die aarde?
Antwoord: Ek glo dat die * Vader van ons Here * Christus wat die hemel en aarde met alles wat daarin is, uit niks * het (a) en deur sy ewige * en * nog onderhou en * (b), ter wille van sy Seun * my God en Vader is. (c) Op Hom * ek so dat ek nie daaraan * dat Hy my, met alles wat vir * en siel nodig is, sal * nie (d). Hy sal ook al die * wat Hy in hierdie * oor my beskik, tot my * verander (e), omdat Hy dit as 'n almagtige God kan (f) en ook as 'n * Vader wil doen (g).
(a) Gen 1 en 2; Eks 20:11; Job 33:4, 38, 39; Hand 4:24; 14:15; Ps 33:6; Jes 45:7. (b) Heb 1:3; Ps 104:27-30; 115:3; Matt 10:29; Ef 1:11: (c) Joh 1:12; Rom 8:15; Gal 4:5-7; Ef 1:5. (d) Ps 55:23; Matt 6:25, 26; Luk 12:22. (e) Rom 8:28: (f) Jes 46:4; Rom 10:12. (g) Matt 6:32, 33; 7:9-11.

 

9

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing