Sondag 7

20 Vraag: Word al die * dan weer * Christus salig soos hulle deur * * gegaan het?
Antwoord: Nee; (a); maar * die wat deur 'n * geloof in Hom * word en al sy weldade * (b).
(a) Matt 7:14; 22:14. (b) Mark 16:16; Joh 1:12; 3:16, 18, 36; Jes 53:11; Ps 2:12; Rom 11:20; 3:22; Heb 4:3; 5:9; 10:39; 11:6.
21 Vraag: Wat is 'n ware *?
Antwoord: 'n Ware geloof is nie alleen 'n * kennis waardeur ek * wat God in sy * aan ons geopenbaar het (a) vir waar * nie, maar ook 'n vaste * (b) wat die * Gees (c) deur die * in my * werk (d), naamlik dat God nie net aan * nie, maar ook aan * uit * genade, slegs op * van die verdienste van * (e), * van sondes, * geregtigheid en * (f) geskenk het.
(a) Jak 2:19. (b) Heb 11:1, 7; Rom 4:18-21; 10:10; Ef 3:12; Heb 4:16; Jak 1:6. (c) Gal 5:22; Matt 16:17; 2 Kor 4:13; Joh 6:29; Ef 2:8; Fil 1:19; Hand 16:14. (d) Rom 1:16; 10:17; 1 Kor 1:21; Hand 10:44; 16:14. (e) Ef 2:8; Rom 3:24; 5:19; Luk 1:77, 78. (f) Rom 1:17; Gal 3:11; Heb 10:10, 38; Gal 2:16.
22 Vraag: Wat moet 'n Christen glo?
Antwoord: Alles wat in die evangelie aan ons * word (a) en wat die * van ons * en ongetwyfelde * geloof ons in * leer.
(a) Joh 20:31; Matt 28:19; Mark 1:15.
23 Vraag: Hoe lui die artikels?

12 Artikels

 

7

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing