Sondag 6

16 Vraag: Waarom moet hy 'n ware en regverdige mens wees?
Antwoord: Omdat die * van God * dat die menslike * wat gesondig het, vir die sonde moet * (a). Maar die mens wat self * is, kan nie vir * betaal nie (b).
(a) Eseg 18:4, 20; Rom 5:18; 1 Kor 15:21; Heb 2:14-16. (b) Heb2:26, 27; Ps 49:8; 1 Pet 3:18:
17 Vraag: Waarom moet hy terselfdertyd * God wees?
Antwoord: Om deur die krag van sy * (a) die * van die toorn van God (b) aan sy * te kon dra (c) en vir ons die geregtigheid en die * te kan verwerf en * (d).
(a) Jes 9:5; 63:3; (b) Deut 4:24; Nah 1:6; Ps 130:3. (c) Jes 53:4, 11; (d) Jes 53:5, 11.
18 Vraag: Wie is hierdie * wat terselfdertyd ware God (a) en ware (b) * mens is (c)?
Antwoord: Ons Here * Christus (d), wat God vir ons tot * , geregtigheid, * en volkome * gegee het (e).
(a) 1 Joh 5:20; Rom 9:5; 8:3; Gal 4:4; Jes 9:6; Jer 23:6; Mal 3:1: (b) Luk 1:42; 2:6, 7; Rom 1:3; 9:5; Fil 2:7; Heb 2:14, 16, 17; 4:15. (c) Jes 53:9, 11; Jer 23:5; Luk 1:35; Joh 8:46; Heb 4:15; 7:26; 1 Pet 1:19; 2:22, 3:18. (d) l Tim 2:5; Matt 1:23; 1 Tim 3:16; Luk 2:11; Heb 2:9..(e) 1 Kor 1:30.
19 Vraag: Waaruit weet jy dit?
Antwoord: Uit die heilige * , wat God self aanvanklik in die * bekend gemaak het (a). Daarna het Hy dit deur die heilige * (b) en * (c) laat verkondig en deur die * en ander * van die wet laat uitbeeld; (d). Eindelik het Hy dit deur sy * Seun * (e).
(a) Gen 3:15: (b) Gen 22:18; 12:3; 49:10. (c) Jes 53; 42:1-4; 43:25; 49:5, 6, 22, 23; Jer 23:5, 6; 31:32, 33; 32:39-41, Miga 7:18-20; Hand 10:43; 3:22-24; Rom 1:2; Heb 1:1. (d) Heb 10:1, 7; Kol 2:7; Joh 5:46. (e) Rom 10:4; Gal 4:4; 3:24; Kol 2:17.

 

6

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing