Sondag 5

12 Vraag: Aangesien ons volgens die * oordeel van God die * en ewige * verdien het, hoe kan ons van * straf bevry en weer in * aangeneem word?
Antwoord: God wil dat daar aan sy * voldoen word (a). Daarom moet ons òf deur onsself òf deur 'n ander ten * betaal (b).
(a) Gen 2:27; Eks 23:7; Eseg 18:4; Matt 5:26; 2 Tess 1:6; Luk 16:2. (b) Rom 8:4.
13 Vraag: Kan ons deur * betaal?
Antwoord: Nee, glad nie; ons maak skuld ons * elke dag nog * (a).
(a) Job 9:2; 15:15, 16; 4:18, 19; Ps 130:3; Matt 6:12; 18:25; 16:26.
14 Vraag: Kan enige ander * vir ons * ?
Antwoord: Nee, want Ten eerste wil God aan * ander skepsel die * straf wat die * gemaak het nie (a). Ten * kan geen * skepsel die * van die ewige * van God teen die sonde dra en ander skepsels daarvan * nie (b).
(a) Eseg 18:4; Gen 3:17. (b) Nah 1:6; Ps 130:3.
15 Vraag: Hoe 'n * en * moet ons dan soek?
Antwoord: So een wat 'n ware (a) en regverdige (b) mens is, maar * ook * as alle skepsels is, dit wil sê wat * ware God is (c).
(a) 1 Kor 15:21: (b) Heb 7:26. (c) Jes 7:14; 9:5; Jer 23:6; Luk 11:22.

 

5

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing