Sondag 45

116 Vraag: Waarom is die * vir die * nodig?
Antwoord: Omdat dit die * deel van die * is wat God van ons * (a): En omdat God sy * en Heilige Gees * aan hulle wil gee wat Hom met * versugtinge sonder * daarom bid en daarvoor * (b).
(a) Ps 50:14. (b) Matt 7:7; Luk 11:9, 13; 1 Tess 5:17.
117 Vraag: Hoe * 'n gebed wees wat God * en deur Hom * word?
Antwoord: Ten eerste moet ons alleen die * ware God wat Hom in sy * geopenbaar het (a), van harte dank (b) vir * waarvoor Hy ons beveel het om te * (c). Ten tweede moet ons ons * en ellende reg en * ken (d) sodat ons ons voor sy * kan verootmoedig (e). Ten * het ons hierdie * grond (f) dat Hy ons gebed, * ons dit nie verdien nie, tog ter * van die Here * sekerlik wil verhoor (g) soos Hy dit vir ons in sy Woord * het (h).
(a) Op 19:10; Joh 4:22-24. (b) Rom 8:26; 1 Joh 5:14; Jak 1:5. (c) Joh 4:24; Ps 145:18. (d) 2 Kron 20:12. (e) Ps 2:11; 34:19; Jes 66:2. (f) Rom 10:14; Jak 1:6. (g) Joh 14:13; 16:23; Dan 9:18. (h) Matt 7:8; Ps 27:8.
118 Vraag: Wat het God ons * om van Hom te bid?
Antwoord: Alle * en liggaamlike * wat Christus saamgevat het, in die gebed wat Hy * aan ons geleer het (a).
(a) Jak 1:17; Matt 6:33.
119 Vraag: Hoe lui hierdie gebed?
Onse Vader...

45

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing