Sondag 44

113 Vraag: Wat eis die * gebod van ons?
Antwoord: Selfs die geringste begeerte of * teen enige * van God mag * in ons hart * nie. Ons moet altyd en heelhartig * van alle * wees en 'n * tot alle geregtigheid hê (a).
(a) Rom 7:7.
114 Vraag: Maar kan die wat tot God * is, hierdie gebooie * gehoorsaam?
Antwoord: Nee, want * die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n * begin van * gehoorsaamheid (a), maar tog so dat hulle met 'n * voorneme begin om nie * volgens sommige nie, maar volgens al die * van God te lewe (b).
(a) 1 Joh 1:8; Rom 7:14, 15; Pred 7:20; 1 Kor 13:9. (b) Rom 7:22; Ps 1:2.
115 Vraag: Waarom laat God die Tien Gebooie dan so * aan ons * as niemand dit tog in hierdie * kan onderhou nie?
Antwoord: Ten * sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige * hoe langer hoe beter kan * ken (a), en met groter verlange na die * van sondes en na die geregtigheid in * kan soek (b). Ten tweede moet ons ons sonder ophou * en God om die * van die Heilige * bid, sodat ons altyd * en meer na die * van God vernuwe mag word totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as * bereik (c).
(a) Rom 3:20; 1 Joh 1:9; Ps 32:5. (b) Matt 5:6; Rom 7:24, 25. (c) 1 Kor 9:24; Fil 3:12-14.

44

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing