Sondag 4

9 Vraag: Doen God die mens dan nie * aan as Hy in sy * van hom * wat hy tog nie kan * nie?
Antwoord: Nee (a), want God het die mens so * dat hy dit kon doen (b). Maar die mens het * en sy hele * as gevolg van die * van die * (c) en deur * ongehoorsaamheid van hierdie * * .
(a) Ef 4:24. (b) Gen 3:13; 1 Tim 2:13, 14. (c) Gen 3:6; Rom 5:12.
10 Vraag: Wil God * ongehoorsaamheid en * * laat bly?
Antwoord: Nee, glad nie; * , sy * is * (a) sowel oor die * as oor die sonde wat ons * doen: Hy wil dit in die tyd en in die * met 'n regverdige * straf (b). Hy het * gesê: * is elkeen wat nie bly in alles wat * is in die * van die wet om dit te doen nie (c).
(a) Gen 2:17; Rom 5:12. (b) Ps 50:21; 5:6; Nah 1:2; Eks 20:5; 34:7; Rom 1:18; Ef 5:6. (c) Deut 27:26; Gal 3:10.
11 Vraag: Is God dan nie ook barmhartig nie?
Antwoord: God is wel * (a); maar Hy is ook * (b). Daarom eis sy geregtigheid dat die sonde wat teen die allerhoogste * van God gedoen is; ook met die swaarste straf * moet word - dit is met die ewige straf aan liggaam en * .
(a) Eks 34:6, 7; 20:6. (b) Ps 7:10; Eks 20:5; 23:7; 34:7; Ps 5:5, 6; Nah 1:2, 3.

 

4

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing