Sondag 38

103 Vraag: Wat * God in die vierde *?
Antwoord: God wil Ten eerste dat die Woordbediening en die godsdiensonderrig in stand gehou word (a). Ook moet ek * op die * ywerig met die * van God * (b) om die * van God te hoor (c), die sakramente te * (d), die Here * aan te roep (e) en die Christelike liefdegawes te * (f). Ten tweede moet ek * dag van my lewe van my * werke rus, en die * deur sy Gees in * laat werk. So begin ek die ewige * reeds in hierdie lewe (g).
(a) Tit 1:5; 2 Tim 3:14; 1 Kor 9:13, 14; 2 Tim 2:2; 3:15. (b) Ps 40:10, 11; 68:27; Hand 2:42. (c) 1 Tim 4:13; 1 Kor 14:29. (d) 1 Kor 11:33. (e) 1 Tim 2:1; 1 Kor:l4:l6. (f) 1 Kor 16:2. (g) Jes 66:23.

38

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing