Sondag 37

101 Vraag: Mag 'n mens ook * by die Naam van God 'n eed *?
Antwoord: Ja, as die * dit van sy * eis of as die * dit vereis om daardeur * en waarheid te *. Dit moet dan tot eer van God en tot * van ons naaste gedoen word. Sodanige * is op die * van God gegrond (a), en die gelowiges in die Ou en Nuwe * het dit reg gebruik (b).
(a) Deut 6:13; 10:20; Jes 48:1; Heb 6:16. (b) Gen 21:24; 31:53; Jos 9:15; 1 Sam 24:23; 2 Sam 3:35; 1 Kon 1:29; Rom 1:9; 9:1; 2 Kor 1:23.
102 Vraag: Mag 'n mens ook by die heiliges of by ander * sweer?
Antwoord: Nee, want om 'n * eed te sweer, beteken dat ek God aanroep as die enigste * van die hart om vir die waarheid getuienis te gee en my te straf as ek * sweer (a). Hierdie eer kom geen skepsel toe nie (b).
(a) 2 Kor l:23; Rom 9:1. (b) Matt 5:34-36; Jak 5:12.

37

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing