Sondag 36

99 Vraag: Wat eis die derde *?
Antwoord: Ons mag die * van God nie * of misbruik deur te * (a), deur 'n valse eed (b) of deur * te * nie (c). Verder mag ons nie deur * te bly of dit toe te laat ons aan * * sondes skuldig maak nie (d). Kortom, ons mag die * Naam van God nie anders as met * en * gebruik nie (e), sodat Hy deur ons reg bely (f), * (g) en in al ons woorde en werke * word (h).
(a) Lev 24:15, 16. (b) Lev 19:12. (c) Matt 5:37; Jak 5:12. (d) Lev 5:1; Spr 29:24. (e) Jer 4:2; Jes 45:23. (f) Matt 10:32; Rom 10:9, 10. (g) Ps 50:15; 1 Tim 2:8. (h) Kol 3:17; Rom 2:24; 1 Tim 6:1.
100 Vraag: Is dit dan so 'n groot sonde om die Naam van God te laster deur te sweer en te vloek dat God Hom ook oor elkeen * wat hierdie * nie sover moontlik teëgaan en * nie?
Antwoord: Ja, seker (a), want geen sonde is * en vertoorn God meer as die lastering van sy Naam nie. Daarom het Hy ook * om dit met die * te straf (b).
(a) Spr 29:24; Lev 5:1. (b) Lev 24:16.

36

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing