Sondag 34

  34
92 Vraag: Hoe lui die * van die Here?
Antwoord: God het al hierdie gebooie aangekondig (Eks 20:1-17; Deut 5:6-21): ...
Die * gebod
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Die * gebod
Jy mag vir jou geen ...
Die * gebod
Jy mag die...
Die * gebod
Gedenk die ...
Die * gebod
Eer jou vader ...
Die * gebod
Jy mag nie ...
Die * gebod
Jy mag nie ...
Die * gebod
Jy mag nie ...
Die * gebod
Jy mag geen ...
Die * gebod
Jy mag nie ...
93 Vraag: Hoe word hierdie gebooie ingedeel?
Antwoord: In twee * (a), waarvan die eerste in vier gebooie ons * hoe ons ons teenoor God moet gedra, die tweede in ses gebooie, wat ons aan ons naaste * is (b).
(a) Deut 4:13; Eks 34:28; Deut 10:3, 4. (b) Matt 22:37, 40.
94 Vraag: Wat * God in die eerste gebod?
Antwoord: Ek moet ter wille van my siele heil en * alle afgodery (a), *, waarsêery, * (b), aanroeping van heiliges of ander * (c) * en daarvan *. Ek moet die enige * God reg leer * (d), Hom alleen * (e), my slegs aan Hom met alle nederigheid (f) en geduld onderwerp (g) en van Hom alleen alle goeie dinge (h) *. Ek moet Hom met my hele * liefhê (i), * (j) en eer (k). Sodoende sien ek * van alle skepsels af as om in die * teen sy wil te handel (1).
(a) 1 Joh 5:21; 1 Kor 6:10; 10:7, 14. (b) Lev 19:31 Deut 18:9, 10, (c) Matt 4:10; Op 19:10; 22:8, 9. (d) Joh 17:3. (e) Jer 17:5, 7. (f) 1 Pet 5:5. (g) Heb 10:36; Kol l:11; Rom 5:3, 4; I Kor 10:10; Fil 2:14. (h) Ps 104:27; Jes 45:7; Jak 1:17. (i) Deut 6:5; Matt 22:37. (j) Deut 6:2; Ps 111:10; Spr 1:7; 9:10; Matt 10:28. (k) Matt 4:10; Deut 10:20. (1) Matt 5:29; 10:37; Hand 5:29.
95 Vraag: Wat is *?
Antwoord: Dit is om in die * van die enige ware God wat Hom in sy Woord *, het, of naas Hom * anders uit te * of te hê waarop jy jou vertroue * (a).
(a) Ef 5:5; 1 Kron 16:26; Fil 3:19; Gal 4:8; Ef 2:12; 1 Joh 2:23; 2 Joh 9; Joh 5:23.

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing