Sondag 33

88 Vraag: Uit * dele bestaan die * bekering van die mens?
Antwoord: Uit twee dele: die * van die ou mens en die * van die nuwe * (a).
(a) Rom 6:1, 4-6; Ef4:22-24; Kol 3:5, 6, 8-10; 1 Kor 5:7; 2 Kor 7:10.
89 Vraag: Wat is die afsterwing van die * mens?
Antwoord: Dit is 'n * berou daaroor dat ons God deur ons sondes * het en daarom hoe * hoe * die sonde * en daarvan * (a).
(a) Rom 8:13; Joël 2:13; Hos 6:1.
90 Vraag: Wat is die opstanding van die * mens?
Antwoord: Dit is 'n hartlike * in God deur * (a) en 'n * en * om volgens die * van God in * goeie werke te lewe (b).
(a) Rom 5:1; 14:17; Jes 57:15. (b) Rom 6:10, 11; Gal 2:20.
91 Vraag: Wat is * werke?
Antwoord: Slegs die wat uit 'n ware * (a), volgens die * van God (b), tot sy * gedoen word (c), en nie die wat op ons * of op oorgelewerde * van mense gegrond is nie (d).
(a) Rom 14:23. (b) Lev 18:4; 1 Sam 15:22; Ef 2:10. (c) 1 Kor 10:31. (d) Eseg 20:18, 19; Jes 29:13; Matt 15:7-9.

33

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing