Sondag 31

83 Vraag: Wat is die * van die * van die hemel?
Antwoord: Die * van die heilige evangelie en die Christelike *. Met albei hierdie * word die koninkryk van die * vir die gelowiges oopgesluit en vir die ongelowiges toegesluit.
84 Vraag: Hoe word die koninkryk van die hemel deur die verkondiging van die heilige * oop- en *?
Antwoord: Volgens die bevel van * word aan die gelowiges gesamentlik en afsonderlik verkondig en * betuig dat al hulle sondes hulle * deur God ter wille van die verdienste van Christus * is so dikwels as wat hulle die belofte van die evangelie met 'n ware geloof *. Daarenteen word aan al die ongelowiges en huigelaars verkondig dat die toorn van God en die ewige * op hulle rus solank hulle hulle nie bekeer nie (a). Volgens hierdie getuienis van die evangelie sal * sowel in hierdie as in die * lewe oordeel.
(a) Joh 20:21-23; Matt 16:19.
85 Vraag: Hoe word die koninkryk deur die Christelike tug toe- en *?
Antwoord: Volgens die bevel van Christus word die wat die naam * dra en tog 'n * leer huldig of hulle onchristelik gedra eers herhaalde kere * vermaan. As hulle egter nie van hulle * of * lewe wil afsien nie, moet dit aan die gemeente of aan die wat deur die gemeente daarvoor * is, gesê word. As hulle hulle ook nie aan laasgenoemde se * steur nie, word hulle nie * tot die heilige * toegelaat nie en uit die Christelike gemeente en deur God self uit die ryk van Christus uitgesluit. Hulle word weer as * van Christus en sy * aangeneem wanneer hulle * verbetering beloof en * (a).
(a) Matt 18:15-17; 1 Kor 5:4, 5, 11; 2 Kor 2:6-8.

31

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing