Sondag 30

80 Vraag: Wat is die * tussen die nagmaal van die Here en die Roomse *?
Antwoord: Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome * van al ons sondes het, ter wille van die enige offer van Jesus Christus wat Hy self eens en vir altyd aan die kruis * het (a), en dat ons deur die Heilige Gees in * ingelyf word (b), wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die * van die Vader (c) is en daar deur ons aanbid wil word (d). Die * mis, daarenteen, leer dat die * en die gestorwenes nie deur die lyding van Christus vergewing van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder dat Christus * in die brood en * aanwesig is en derhalwe daarin * moet word. Die mis is dus in * niks anders nie as 'n verloëning van die enige * en lyding van Jesus Christus en 'n afgodery wat vervloek is (e).
(a) Heb 10:10, 12; 7:26, 27; 9:12, 25; Joh 19:30; Matt 26:28; Luk 22:19. (b) 1 Kor 10:16, 17; 6:17. (c) Joh 20:17; Kol 3:1; Heb 1:3; 8:1. (d) Matt 6:20, 21; Joh 4:21; Luk 24:52; Hand 7:55; Kol 3:1; Fil 3:20; 1 Tess 1:10. (e) Heb 9:26; 10:12, 14.
81 Vraag: Wie moet na die * van die Here kom?
Antwoord: Hulle wat vanweë hulle * 'n afkeer van hulleself het, maar tog vertrou dat dit hulle om Christus wil vergewe is en dat die * wat nog oor is, met sy lyding en * bedek is; en die wat ook * om hulle geloof hoe langer hoe meer te versterk en hulle lewe te verbeter. Maar die * en die wat hulle nie van harte tot God * nie, eet en drink 'n * oor hulleself (a).
(a) 1 Kor 11:28; 10:19-22.
82 Vraag: Moet die mense ook aan die nagmaal * word wat met hulle belydenis en lewe wys dat hulle ongelowig en * is?
Antwoord: Nee, want so word die * van God ontheilig en sy * oor die hele gemeente opgewek (a). Daarom is die Christelike * volgens die bevel van Christus en sy * verplig om sulke mense met die * van die koninkryk van die hemel uit te sluit, * hulle verbetering van hulle lewe *.
(a) 1 Kor 11:20, 34; Jes 1:11; 66:3; Jer 7:21; Ps 50:16.

30

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing