Sondag 29

78 Vraag: * die brood en * dan in die werklike * en * van Christus?
Antwoord: (a) Nee, maar soos die * by die * nie in die bloed van Christus verander of die * van sonde self is nie, maar slegs 'n Goddelike teken en * daarvan (b), so verander die brood by die nagmaal nie in die liggaam van Christus * nie (c). Ooreenkomstig die aard en gebruik van die * word die brood egter die liggaam van Christus * (d).
(a) Matt 26:29. (b) Ef 5:26; Tit 3:5. (c) 1 Kor 10:16; 11:26. (d) Gen 17:10, 11; Eks 12:11, 13; 13:9; 1 Pet 3:21; 1 Kor 10:3, 4.
79 Vraag: Waarom * Christus dan die brood sy liggaam en die * sy bloed of die nuwe Testament in sy bloed en waarom noem * dit die * met die liggaam en bloed van Christus?
Antwoord: Daar is gewigtige * waarom Christus so sê: Hy wil ons daarmee leer dat, soos brood en wyn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde liggaam en gestorte bloed, as die * voedsel en drank, ons siele vir die ewige lewe (a). Verder wil Hy ons deur hierdie sigbare * en * veral verseker dat ons net so seker deur die * van die Heilige Gees aan sy ware liggaam en bloed deel kry as wat ons hierdie heilige tekens met die liggaamlike mond tot sy * ontvang (b). Hy verseker ons ook dat al sy * en gehoorsaamheid so seker ons eie is * ons self in eie persoon alles * en die skuld vir ons * aan God ten volle * het.
(a) Joh 6:55. (b) 1 Kor 10:16.

29

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing