Sondag 28

75 Vraag: Hoe word jy in die * nagmaal daarop gewys en daarvan * dat jy aan die enige * van Christus aan die kruis en aan al sy weldade deel het?.
Antwoord: Christus het my en alle * beveel om tot sy gedagtenis van hierdie gebreekte * te eet en van hierdie * te drink. Daarby het Hy * (a), Ten eerste, dat sy liggaam so seker vir my aan die * geoffer en gebreek, en sy bloed vir my * is, as wat ek met my oë sien dat die brood van die Here vir my gebreek en die beker aan my gegee word. Ten *, dat Hy self my siel met sy gekruisigde liggaam en * bloed net so seker vir die ewige lewe voed en * as wat ek die brood en die beker van die Here, as ontwyfelbare tekens van Christus se liggaam en bloed, uit die hand van die * ontvang en met die * geniet.
(a) Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20; 1 Kor 10:16, 17; 11:23-25; 12:13.
76 Vraag: Wat beteken dit om die gekruisigde liggaam van Christus te * en sy bloed wat vergiet is, te *?
Antwoord: Dit beteken nie slegs om met 'n gelowige * die hele lyding en sterwe van Christus aan te neem en daardeur vergewing van sondes en die * lewe te verkry nie (a). Dit beteken boonop om deur die Heilige Gees, wat tegelyk in Christus en in ons woon, al hoe meer so met sy geseënde liggaam verenig te word (b), dat ons vlees van sy vlees en been van sy * is (c); al is Christus nou in die hemel (d) en ons op die aarde. Dit wil se dat ons deur een Gees - soos die * van die liggaam deur een siel - ewig * en geregeer word (e).
(a) Joh 6:35, 40, 47, 48, 50, 51, 53, 54. (b) Joh 6:55, 56. (c) Ef 5:29, 30; 3:16; 1 Kor 6:15; 1 Joh 3:24; 4:13. (d) Kol 3:1; Hand 3:21; 1 Kor 11:26. (e) Joh 6:57; 15:1-6; Ef4:l5, l6.
77 Vraag: Waar het Christus beloof dat Hy die gelowiges so seker met sy liggaam en bloed sal * en verkwik as wat hulle van hierdie gebreekte brood eet en uit hierdie beker drink?
Antwoord: By die * van die nagmaal wat soos volg lui (a): "In die nag waarin Hy verraai is, het die Here Jesus brood geneem, en nadat Hy * het, het Hy dit gebreek en gesê: `Neem, eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker ná die ete met die woorde: Hierdie beker is die nuwe * in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my *. Want so dikwels as julle van hierdie brood eet en hierdie beker drink, * julle die dood van die Here totdat Hy kom" (1 Kor 11:23-26). Hierdie belofte word ook herhaal deur Paulus waar hy sê: "Die beker van danksegging wat ons met * seën, is dit nie die gemeenskap met die bloed van Christus nie? Die brood wat ons breek, is dit nie die gemeenskap met die liggaam van Christus nie? * dit een brood is, is ons almal een liggaam, * ons het almal deel aan die een brood" (1 Kor 10:16, 17).
(a) Matt 26:26-28; Mark 14:22-24; Luk 22:19, 20.

28

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing