Sondag 27

72 Vraag: Is die uitwendige * self dan die * van die sonde?
Antwoord: Nee (a), want alleen die * van Jesus * en die * Gees reinig ons van alle sondes (b).
(a) Matt 3:11; 1 Pet 3:21; Ef 5:26. (b) 1 Joh 1:7; 1 Kor 6:11.
73 Vraag: Waarom noem die Heilige Gees die doop dan die * van die * en die afwassing van die *?
Antwoord: God sê dit nie sonder * rede nie. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en Gees van Christus ons sondes so * soos die water die * van die liggaam wegneem. Verder wil Hy ons veral deur hierdie Goddelike * en * verseker dat ons net so werklik * van ons sondes gewas is as wat ons liggaam * met water gewas word.
74 Vraag: Moet die jong * ook gedoop word?
Antwoord: Ja, aangesien hulle net soos die * in die verbond van God en sy gemeente * is (a). Ook aan hulle word nie minder as aan die volwassenes deur die bloed van Christus die verlossing van die sondes (b) en die Heilige Gees wat die * werk (c), * nie. Daarom moet hulle ook deur die doop as teken van die * in die Christelike * ingelyf en van die kinders van die * onderskei word (d). So is dit in die Ou Verbond deur die * gedoen (e) in die plek waarvan die nuwe Verbond die doop * is (f).
(a) Gen 17:7. (b) Matt 19:14. (c) Luk 1:15; Ps 22:11; Jes 44:1-3; Hand 2:39. (d) Hand 10:.47. (e) Gen 17:14. (f) Kol 2:11-I3.

27

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing