Sondag 26

69 Vraag: Hoe word jy in die heilige * daarop * en daarvan * dat die enige * van Christus aan die * jou ten goede kom?
Antwoord: So: Christus het die * * ingestel (a). Daarby het Hy beloof (b) dat ek net so seker met sy * en Gees van die onreinheid van my siel, dit is, van al my *, gewas is (c) as wat ek uitwendig met die water gewas is, wat die * van die liggaam *.
(a) Matt 28:19. (b) Matt 28:19; Mark 16:16; Hand 2:38; Joh 1:33; Matt 3:11; Rom 6:3, 4. (c) 1 Pet 3:21; Mark 1:4; Luk 3:3.
70 Vraag: Wat * dit om met die bloed en Gees van Christus gewas te *?
Antwoord: Dit beteken om van God * van sonde uit genade te * ter wille van die bloed van * wat Hy in sy offer aan die kruis vir ons * het (a). Verder, om deur die Heilige * vernuwe en as * van Christus geheilig te wees sodat ons die sonde hoe * hoe meer afsterwe en * en * lewe (b).
(a) Heb 12:24; 1 Pet 1:2; Op 1:5; 7:14; Sag 13:1; Eseg 36:25. (b) Joh 1:33; 3:5; 1 Kor 6:11; 12:13; Rom 6:4; Kol 2:12.
71 Vraag: Waar het Christus ons belowe dat Hy ons net so seker met sy bloed en Gees wil was as wat ons met die doopwater gewas word?
Antwoord: Met die * van die doop wat soos volg lui: "Gaan dan heen, maak * van al die nasies en doop hulle in die Naam van die * en die Seun en die Heilige Gees..." (Matt 28:19); en: "Hy wat glo en hom laat doop, sal gered word; maar hy wat nie glo nie, sal * word" (Mark 16:16). Hierdie * word ook * waar die Skrif die doop die bad van die * en die afwassing van die sondes noem (Tit 3:5; Hand 22:16).

26

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing