Sondag 25

65 Vraag: * ons slegs deur die * deel aan Christus en al sy * kry, waar kom so 'n geloof dan *?
Antwoord: Die Heilige Gees * dit in ons harte (a) deur die * van die heilige * en versterk dit deur die gebruik van die * (b).
(a) Ef 2:8; 6:23; Joh 3:5; Filp 1:29. (b) Matt 28:19; 1 Pet 1:22-23.
66 Vraag: Wat is sakramente?
Antwoord: Dit is *, * tekens en * wat God * het om ons deur die * daarvan die belofte van die evangelie nog * te laat * en dit te beseël. Hierdie belofte is dat God vanweë die * offer van Christus wat aan die * volbring is, * van die * en die ewige lewe uit genade * (a).
(a) Gen 17:11; Rom 4:11; Deut 30:6; Lev 6:25; Heb 9:7-9, 24; Eseg 20:12; Jes 6:6, 7; 54:9.
67 Vraag: Is die * en die sakramente albei daarvoor bestem om ons geloof op die * van Christus wat aan die kruis as die * grond van ons * te wys?
Antwoord: Ja, seker, want die Heilige * leer ons in die evangelie en * ons deur die sakramente dat ons * saligheid op die enige offer van Christus *, wat aan die kruis vir ons * is (a).
(a) Rom 6:3; Gal 3:27.
68 Vraag: * sakramente het Christus in die Nuwe * of Testament ingestel?
Antwoord: Twee, naamlik die heilige * en die heilige *.

25

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing