Sondag 23

59 Vraag: Maar wat * dit jou nou dat jy dit * glo?
Antwoord: Dat ek in * voor God * en 'n * van die ewige lewe is (a).
(a) Hab 2:4; Rom 1:17; Joh 3:36.
60 Vraag: Hoe is jy regverdig voor God?
Antwoord: Slegs deur 'n * geloof in * Christus (a); so dat al kla my * my aan dat ek teen al die * van God * gesondig het en nie een daarvan gehou het nie (b) en dat ek nog * tot alle kwaad * is (c), God nogtans (d) aan my * enige verdienste van my kant (e), uit * genade (f) die * genoegdoening (g), geregtigheid en heiligheid van Christus * (h). Dit reken Hy my toe asof ek * sonde gehad of gedoen het nie, asof ek self al die * volbring het wat Christus vir my * het (i). Aan hierdie * het ek deel vir * ek dit met 'n gelowige hart (j) aanneem.
(a) Rom 3:21, 22, 24; 5:1, 2; Gal 2:16; Ef 2:8, 9; Fil 3:9. (b) Rom 3:9. (c) Rom 7:23. (d) Rom 4:4; 2 Kor 5:19. (e) Tit 3:5; Deut 9:6; Eseg 36:22. (f) Rom 3:24; Ef 2:8. (g) 1 Joh 2:2. (h) 1 Joh 2:1. (i) 2 Kor 5:21. (j) Rom 3:22; Joh 3:18.
61 Vraag: Waarom sê jy dat jy slegs deur die geloof regverdig is?
Antwoord: Nie dat ek op * van die waarde van my geloof vir God * is nie, maar omdat slegs die *, geregtigheid en heiligheid van Christus my * voor God is (a). En dit kan ek nie anders as slegs deur die geloof aanneem en my eie maak nie (b).
(a) 1 Kor 1:30; 2:2. (b) 1 Joh 5:10.

s23

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing