Sondag 21

54 Vraag: Wat glo * van die *, algemene, Christelike *?
Antwoord: Dat die * van God (a) uit die hele menslike * (b) vir Hom 'n * wat tot die ewige lewe * is (c), deur sy * en Woord (d) in die * van die ware geloof (e) van die begin van die wêreld af tot die * toe (f) vergader, * en * (g) en dat ek daarvan 'n lewende * is (h) en ewig sal bly (i).
(a) Ef 5:26; Joh 10:11; Hand 20:28; Ef 4:11-13. (b) Gen 26:4; Op 5:9. (c) Rom 8:29; Ef 1:10-13. (d) Jes 59:21; Rom 1:16; 10:14-l7; Ef 5:26. (e) Hand 2:42, Ef4:3-5. (f) Ps 71:17, 18; Jes 59:21; 1 Kor 11:26. (g) Matt 16:18; Joh 10:28-30; Ps 129:1-5. (h) 1 Joh 3:I4, 19-21; 2 Kor 13:5; Rom 8:l0. (i) Ps 23:6; 1 Kor 1:8, 9; Joh 10:28; 1 Joh 2:19; 1 Pet 1:5.
55 Vraag: Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges?
Antwoord: Ten eerste dat die *, almal saam en elkeen *, as lede met die Here * gemeenskap en aan al sy * en gawes deel het (a). Ten tweede dat elkeen * is om sy gawes gewillig en met * tot nut en * van die ander lede aan te * (b).
(a) 1 Joh 1:3; Rom 8:32; 1 Kor 12:12, I3; 1 Kor 6:17. (b) 1 Kor 12:21; 13:1, 5; Fil 2:4-8.
56 Vraag: Wat glo jy van die * van die sondes?
Antwoord:. Dat God, op grond van die * van Christus, aan al my sondes en ook my sondige * waarteen ek my lewe lank moet * nooit meer (a) wil dink nie. Uit * wil Hy aan my die * van Christus * (b) sodat ek * in die * van God sal kom nie (c).
(a) 1 Joh 2:2; 1:7; 2 Kor 5:19. (b) Rom 7:23-25; Jer 31:34; Miga 7:19; Ps 103:3, 10, 12. (c) Joh 3:18; 5:24.

21

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing