Sondag 2

3 Vraag: Waaruit * jy jou * ?
Antwoord: Uit die * van God (a).
(a) Rom 3:20.
4 Vraag: Wat eis die wet van * van ons?
Antwoord: Dit leer * ons samevattend in Matteus 22:37-40: Jy moet die * jou God liefhê met jou hele * en met jou hele * en met jou hele * . Dit is die * en groot * . En die * wat * gelyk staan: Jy moet jou * liefhê soos jouself. Aan hierdie * gebooie hang die hele wet en die * (a).
(a) Deut 6:5; Lev 19:18; Mark 12:30; Luk 10:27
5 Vraag: Kan jy dit * ten volle * ?
Antwoord: Nee (a), want ek is van * geneig om God en my naaste te * (b).
(a) Rom 3:10, 20, 23; 1 Joh 1:8, 10. (b) Rom 8:7; 2:3; Tit 3:3; Gen 6:5; 8:21; Jer 17:9; Rom 7:23

 

2

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing