Sondag 19

50 Vraag: Waarom word daar *: en sit aan * van God?
Antwoord: Christus het na die * opgevaar sodat Hy Hom daar as die * van sy * kerk (a) kan betoon, deur wie die Vader alles * (b).
(a) Ef 1:20-23; Kol 1:18. (b) Matt 28:18; Joh 5:22.
51 Vraag: Watter * bring hierdie * van ons Hoof Christus vir ons?
Antwoord: Ten eerste dat Hy deur sy * Gees die hemelse * in ons, sy lede, * (a). Ten tweede dat Hy ons met sy mag teen alle * beskerm en * (b).
(a) Hand 2:33; Ef4:8. (b) Ps 2:9; 110:1, 2; Joh 10:28: Ef 4:8.
52 Vraag: Hoe word jy * deur die * van Christus om die lewendes en die * te oordeel?
Antwoord: Dat ek in alle * en vervolging dieselfde * met * verwagting as Regter uit die hemel verwag (a) wat Hom tevore in my plek voor die * van God gestel en alle vervloeking van my weggeneem het. *: dat Hy al sy en my vyande in die ewige verdoemenis sal * (b), maar my, * met al die uitverkorenes, na Hom in die hemelse * en heerlikheid * (c).
(a) Fil 3:20; Luk 21:28; Rom 8:23; Tit 2:13; 1 Tess 4:16. (b) Matt 25:41; 2 Tess 1:6. (c) Matt 25:34; 2 Tess 1:7.

19

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing