Sondag 16

40 Vraag: Waarom was dit * dat Christus Hom tot in die * toe verneder het?
Antwoord: Weens die geregtigheid en * van God (a) kon nie anders as deur die dood van die * van God vir ons sondes * word nie (b).
(a) Gen 2:17. (b) Rom 8:3, 4; Heb 2:14, 15.
41 Vraag: Waarom is Hy *?
Antwoord: Om daarmee die versekering te gee dat Hy werklik * het (a).
(a) Hand 13:29; Matt 27:59, 60; Luk 23:53; Joh 19:38.
42 Vraag: As * dan vir ons gesterf het, waarom moet ons ook nog *?
Antwoord: Ons dood is nie 'n * vir ons sondes nie (a), maar slegs 'n * van die sondes en 'n * tot die ewige lewe (b).
(a) Mark 8:37; Ps 49:8. (b) Fil 1:23; Joh 5:24; Rom 7:24.
43 Vraag: Watter * verkry ons nog verder uit die * en dood van Christus aan die *?
Antwoord: Deur sy * word ons ou mens saam met Hom gekruisig, gedood en begrawe (a). Gevolglik kan ons sondige * nie meer oor ons heers nie, (b) maar kan ons onsself as 'n * aan Hom * (c).
(a) Rom 6:6. (b) Rom 6:6, 12. (c) Rom 12:1.
44 Vraag: Waarom volg daar: en * het na die hel?
Antwoord: Sodat ek in my swaarste * verseker kan wees en myself volkome kan * dat my * Jesus Christus my van die * se benoudheid en * verlos het (a). Hierdie verlossing het Hy * deur sy onuitspreeklike *, * en * (b) wat Hy ook aan sy * deur sy hele lewe, maar veral aan die kruis gely.het.
(a) Jes 53:5. (b) Ps 18:5, 6; 116:3; Matt 26:38; 27:46 Heb 5:7

16

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing