Sondag 15

37 Vraag: Wat verstaan jy onder die *: gely?
Antwoord: Dat Christus na * en siel tydens sy hele * op aarde, maar veral aan die einde daarvan die * van God teen die sonde van die hele menslike * gedra het (a). So het Hy met sy * as die enigste versoeningsoffer (b) ons liggaam en * van die ewige * verlos (c) en vir ons die * van God, die geregtigheid en die ewige lewe * (d).
(a) Jes 53:4; 1 Pet 2:24; 3:18; 1 Tim 2:6. (b) Jes 53:10; Ef 5:2; 1 Kor 5:7; 1 Joh 2:2; Rom 3:25; Heb 9:28; 10:14. (c) Gal 3:13; Kol 1:13; Heb 9:12; 1 Pet 1:18, 19. (d) Rom 3:25; 2 Kor 5:21; Joh 3:16; 6:51; Heb 9:15; 10:19.
38 Vraag: Waarom het Hy onder die regter * * gely?
Antwoord: Sodat Hy * deur die wêreldlike * veroordeel sou word (a) en ons daardeur sou bevry van die * oordeel van God wat oor ons * kom (b).
(a) Joh 18:38; Matt 27:24; Luk 23:14, 15; Joh 19:4. (b) Ps 69:5; Jes 53:4, 5; 2 Kor 5:21; Gal 3:13.
39 Vraag: Sit daar iets meer in dat Christus juis * is en nie op 'n ander manier * het nie:
Antwoord: Ja, want daardeur is ek seker dat Hy die vervloeking wat op my gerus het, op Hom geneem het (a), omdat die * deur God * is (b)
(a) Gal 3:13. (b) Deut 21:23

15

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing