Sondag 14

35 Vraag: Wat beteken: wat * is van die Heilige *, gebore is uit die * Maria?
Antwoord: Dat die * Seun van God, wat ware en ewige God is (a) en bly (b), die ware * natuur uit die * en * van die maagd Maria (c) deur die werking van die * Gees aangeneem het (d). So is Hy tegelykertyd die * nakomeling van * (e), in alles aan sy * gelyk (f), behalwe die * (g).
(a) 1 Joh 5:20; Joh l:l; 17:3; Rom 1:3, Kol 1:15. (b) Rom 9:5. (c) Gal 4:4; Luk 1:31, 42, 43. (d) Matt 1:20; Luk 1:35. (e) Rom 1:3; Ps 132:11; 2 Sam 7:12; Luk 1:32; Hand 2:30. (f) Fil 2:7; Heb 2:14, 17. (g) Heb 4:15.
36 Vraag: Watter * verkry jy uit die heilige ontvangenis en * van *?
Antwoord: Dat Hy ons * is (a), en met sy * en * heiligheid my sonde waarin * ontvang en gebore is, voor God * (b).
Heb 7:26, 27. (b) 1 Pet 1:18, 19; 3:18; 1 Kor 1:30, 31; Rom 8:3, 4; Jes 53:11; Ps 32:1

 

14

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing